• Har passerat

Orkanen sal D 222, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

Bildämnets dag 2018

  • Föreläsning/seminarium
  • Konst, design och medier
  • Språk och kommunikation
Taggar:
  • Bilder
  • Konst
  • Språk
Bildämnets dag
Kultur-språk-medier (KSM) Malmö universitet välkomnar er till en dag tillägnad konst, språk och bilder.

Ingen bekräftelse kommer att skickas ut, anmälan behövs enbart för att kunna beställa
fika. Ni är alla mycket välkomna och kommer att få plats. Anmälan skickas till: helena.malm@mah.se senast fred. den 13 april, med rubriken:
Bildämnets dag.

13.00 Välkomna
13.05-13.45. Konsten vårt gemensamma språk
Att arbeta med konst, eget skapande och svenska språket med nyanlända
flyktingar. Maria Taube berättar om sina erfarenheter från ett asylboende och
Moderna Museet.
Maria Taube är intendent, Konst & Förmedling, Moderna Museet Stockholm

13.45-14.25 Nyanländas lärande och värdegrund
El Mostafa Oubejji och Reem Kassabgy universitetsadjunkter i arabiska
och lärande, Malmö universitet

14.25-14.40 Vad gör bilder med oss?
-Ett exempel på hur bilder bidrar till vår världsuppfattning.
Kalle Blomberg bildlärare, fil mag bildpedagogik och lärarutbildare
Malmö universitet

14.40-15.10 Paus/Fika
15.10-15.55 Sätt att se på visuellt kunnande- jämförelser mellan länder
Hans Örtegren är docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet,
Estetiska ämnen. Har varit verksam som bildlärare på grundskola
och gymnasium i 20 år och lärarutbildning i dryga 15 år. Forskat
mest kring konstpedagogik och digitalt bildarbete samt med
utvärdering och skolutveckling av bildämnet.

15.55-16.50 Visuella texter i språkundervisning för nyanlända
Qarin Franker FD, universitetslektor i svenska som andraspråk
Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

16.50-17.00 Sammanfattning av dagen

Anmälan

Hitta hit

Spara till kalender

2018-04-19 13:00:00 2018-04-19 17:00:00 Europe/Stockholm Bildämnets dag 2018 Kultur-språk-medier (KSM) Malmö universitet välkomnar er till en dag tillägnad konst, språk och bilder. https://www.google.com/maps/place/Malm%C3%B6+H%C3%B6gskola+Orkanen/@55.6108189,12.9927969,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653a3f8ecb9e0f3:0x24245d0c8b365f94!8m2!3d55.6108189!4d12.9949856 Malmö Universitet info@mah.se