• Har passerat

Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5, Malmö universitetssjukhus.

Missbruksforskning vid Malmö universitet

  • Föreläsning/seminarium
  • Vård, hälsa och idrott
Hälsa och Samhälle, byggnad
TEMA HÄLSA. Malmö universitet anordnar flera halvtimmesföreläsningar på missbruksområdet.

Program

Betydelsen av att kunna välja och att välja bort – utvärdering av Skånes vårdvalsreform för LARO.

Lisa Andersson, doktorand i socialt arbete.

Att vara förälder till ett vuxet barn med narkotikaproblem – utsatthet, maktlöshet och hjälpbehov.

Torkel Richert, docent i socialt arbete.

Droganvändning, sexualitet och exitprocesser.

Bengt Svensson, professor emeritus i socialt arbete.

Har Sverige Europas näst högsta narkotikadödlighet?

Björn Johnson, professor i socialt arbete.

Varje föreläsning omfattar ca 30 minuter. En paus kommer att hållas halvvägs in i programmet som avslutas med tid för frågor och diskussion.

Programmet är utformat i samarbete med Malmö stad och vänder sig till yrkesverksamma, studenter och allmänheten. Anmälan krävs och detta görs under “Anmälan”.

Universitetsfirande och tema hälsa

Under perioden 14 september till 21 december uppmärksammar vi, inom universitetsfirandet Universitet 2018, hälsa. Det innefattar såväl fysiskt som psykiskt och socialt välbefinnande och vi ser hälsa och ohälsa som nära förknippade begrepp. Strävan är att genom insatser för att förbättra hälsan hos individer och grupper belysa, motverka och eliminera ohälsa.

Fler evenemang med tema hälsa går att läsa om på universitetets hemsida.

Anmälan

Hitta hit

Spara till kalender

2018-11-12 13:00:00 2018-11-12 16:00:00 Europe/Stockholm Missbruksforskning vid Malmö universitet TEMA HÄLSA. Malmö universitet anordnar flera halvtimmesföreläsningar på missbruksområdet. https://www.google.com/maps/place/Jan+Waldenstr%C3%B6ms+gata+5,+214+28+Malm%C3%B6/@55.5911985,12.9982631,18.77z/data=!4m5!3m4!1s0x4653a14434f80439:0x4a2558dd0b5c42cc!8m2!3d55.5910262!4d12.9983273 Malmö Universitet info@mah.se