• Har passerat

Sal OR:D138 i Orkanen, Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 10

Sexualitet och socialt arbete

  • Konferens/mässa
  • Vård, hälsa och idrott
Taggar:
  • Sexuell hälsa
TEMA HÄLSA. Forskning påvisar ett samband mellan sexuell ohälsa och social utsatthet. Hur hänger detta ihop och vilken roll spelar egentligen det sociala arbetet i frågor om sexualitet?

Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier vid Malmö universitet anordnar heldagskonferens på temat sexualitet och socialt arbete.

CSS

Program

Klockan 8.00

Registrering, kaffe och fralla

8.30

Inledning av Charlotta Holmström, föreståndare för Centrum för sexologi och sexualitetsstudier vid Malmö universitet, samt av moderator Kalle Norwald

8.45  Unga, utsatthet och sexualitet

Sexuell hälsa bland unga i statlig tvångsvård

Med utgångspunkt i upprepade studier om sexuell hälsa bland unga i statlig tvångsvård kommer Malin Lindroth, sjuksköterska och forskare från Jönköping University, att fokusera på följande frågor: Hur ser den sexuella hälsan i gruppen ut? Vilken kunskap bör professionella som möter unga i socialtjänsten ha?

Sexuella övergrepp och unga

Cecilia Kjellgren (Linnéuniversitetet) är forskare och socionom med mångårig erfarenhet från socialt arbete med unga utsatta för sexuella övergrepp och unga med sexuella beteendeproblem. Hon kommer prata om unga som begått sexuella övergrepp, effekter av interventioner för unga med sexuella beteendeproblem och ungas upplevelser av samhällsinterventioner.

Diskussion

10.05 Paus med kaffe

10.25 Rusmedel, bostadslöshet och sexualitet

Sexualitet och rusmedel

Bengt Svensson är professor i socialt arbete vid Malmö universitet. Många personer med en historia av narkotikamissbruk har använt droger i samband med sex. Det har inneburit både positiva och negativa erfarenheter. Vilka utmaningar innebär detta för behandlingsarbetet?

Sexualitet, hemlöshet och missbruk

Erika Wikström och Eva-Maria Eriksson från projektet Snacka Sex, pratar om sina erfarenheter av att tala om relationer, sex och hälsa med personer i hemlöshet och missbruk.

11.25 Lunch
12.30 Diskussion

12.50 Samtal med Kajsa Björnestedt (Nätverket för SRHR i socialt arbete)

Nätverket för SRHR i socialt arbete arbetar för att lyfta upp frågor om sexualitet inom socialt arbete och består av representanter från kommuner, landsting, akademi och frivilligorganisationer. I detta samtal kommer nätverket att representeras av Kajsa Björnestedt, som är utvecklingsledare med fokus på SRHR-frågor i Göteborgs stad. Hur arbetar nätverket för att lyfta sexualitetsfrågor i det sociala arbetet? Vilka utvecklingsbehov ser nätverket i det sociala arbetet? Och hur arbetar Göteborgs stad för att stärka arbetet runt sexualitet?

13.05 Migration och sexualitet

Migration och sexualitet

Pernilla Ouis, docent i hälsa och samhälle inriktning etniska relationer, och initiativtagare till Malmö Universitets forskningsnätverk Migration, sexualitet och hälsa. Aktuella forskningsfrågor om relationen mellan migration, sexualitet och hälsa kommer att presenteras och diskuteras i relation till ett nutida politiskt sammanhang.

Unga, sexualitet och heder

Hanna Cinthio har arbetat med rättighetsfrågor och särskilt hedersproblematik i snart tjugo år. Hon kommer att föreläsa utifrån både praktiska perspektiv och egen forskning, samt ge en inblick i resultatet av arbetet med den aktuella storstadskartläggningen om hedersrelaterat våld.

Diskussion

14.20 Paus med kaffe och kaka

14.40 Samtal med Sven-Axel Månsson (Malmö universitet)

Sven-Axel Månsson är professor emeritus i socialt arbete. Han förestod under många år forskningsprogrammet Kön, sexualitet och socialt arbete, som var föregångare till nuvarande Centrum för sexologi och sexualitetsstudier. Främst har han forskat och skrivit om olika aspekter av kön och sexualitet, med särskild tonvikt på ämnena prostitution, pornografi och sexualiserat våld. Genom sin forskning har han starkt bidragit till att uppmärksamma och belysa frågor kring sexualitet och kön i socialt arbete.

15.00 Paneldebatt: Sexualitet och socialt arbete i praktiken

Suzann Larsdotter (RFSU), Dawan Raoof (Malmö universitet), Sanna Rasmussen (Malmö stad) samt Lisa Persson (Malmö stad) samtalar om hur frågor kring sexualitet är relevant för socialt arbete och hur sexualitetsfrågan hänger samman med andra frågor inom det sociala arbetet. Panelen diskuterar också praktiska erfarenheter, utmaningar och möjligheter att lyfta frågor kring sexualitet i det sociala arbetet.

15.45 – 16.00 Avslutning av moderator

Målgrupp för konferensen är socialarbetare, kuratorer, forskare och andra som är intresserade av dessa frågor. Anmälningar är välkomna från hela landet. Konferensen är kostnadsfri men din anmälan är bindande. Vid uteblivet deltagande debiteras 200kr. För att komma till anmälan klicka på länken “Anmälan”.

Evenemanget genomförs i samarbete med Malmö stad, Rfsu Malmö och Region Skåne.

Malmö stad          Rfsu Malmö          Region Skåne

Anmälan

Hitta hit

Spara till kalender

2018-11-21 08:30:00 2018-11-21 16:00:00 Europe/Stockholm Sexualitet och socialt arbete TEMA HÄLSA. Forskning påvisar ett samband mellan sexuell ohälsa och social utsatthet. Hur hänger detta ihop och vilken roll spelar egentligen det sociala arbetet i frågor om sexualitet? https://www.google.com/maps/place/Malm%C3%B6+universitet+Orkanenbiblioteket/@55.610823,12.9928053,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653a3f8eca02b61:0xd1b9729470b001b6!8m2!3d55.61082!4d12.994994 Malmö Universitet info@mah.se