• Har passerat

Aulan på Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet Jan Waldenströms gata 25

Vårdvetenskapens dag

  • Föreläsning/seminarium
  • Vård, hälsa och idrott
Taggar:
  • Hälsovård
  • Smärta
  • Hälsofrämjande
Blodtryck
TEMA HÄLSA. Malmö universitet och fakulteten för hälsa och samhälle anordnar korta föreläsningar med den övergripande rubriken "Liv & Hälsa - sett ur ett aktuellt vårdvetenskapligt perspektiv".

Förmiddagen är populärvetenskaplig och eftermiddagens föreläsningar har en mer vetenskaplig prägel. Ingen anmälan krävs.

09:00 – 09:15 Introduktion – Hej och välkomna!

Christine Kumlien och Anders Kottorp

09:15 – 09:45 Nyanländas erfarenheter av hälsa och hälsovård – Ett Milsa projekt

Elisabeth Mangrio

09:45 – 10:15 Hälsofrämjande arbete i socialt utsatta områden – Ett nytt arbetssätt

Margareta Rämgård

10:15 – 10:45 Fika

10:45 – 11:15 Vardagsteknik i hem och samhälle: hot eller möjlighet?

Anders Kottorp

11:15 – 11:45 Patientinflytande vid prioritering av forskning – Hur gör man?

Christine Kumlien och Stefan Acosta

11:45 – 13:00 Lunch

13:00 – 13:30 Tidsgeografi i psykiatrisk omvårdnad

Charlotta Sunnqvist

13:30 – 14:00 Beteenden som indikator – Hur mäter man smärta hos en intensivvårdspatient?

Mia Hylén

14:00 – 14:30 Fika

14:30 – 15:00 Interkulturella webinarer – Att lära i det globala klassrummet

Elisabeth Carlson

15:00 – 15:30 Konferenser som möjlig arena för forskningssamarbete

Vedrana Vejzovic och Ann-Cathrine Bramhagen

15:30 – 16:00 Utmaningen i att driva strategiska utvecklingsfrågor i en professionell organisation

Else-Maj Rosenlöf

16:00 – 16:15 Avslutning – Diskussion och framtidsspaning

Christine Kumlien och Anders Kottorp

Hitta hit

Spara till kalender

2018-10-16 09:00:00 2018-10-16 16:15:00 Europe/Stockholm Vårdvetenskapens dag TEMA HÄLSA. Malmö universitet och fakulteten för hälsa och samhälle anordnar korta föreläsningar med den övergripande rubriken "Liv & Hälsa - sett ur ett aktuellt vårdvetenskapligt perspektiv". https://www.google.com/maps/place/Malm%C3%B6+universitet,+Fakulteten+f%C3%B6r+H%C3%A4lsa+och+Samh%C3%A4lle/@55.5896923,12.9971217,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653a1559b147d81:0x10ca35bd09a4a50a!8m2!3d55.5896893!4d12.9993104 Malmö Universitet info@mah.se